שינקין פינת אחד העם

מבנה הכולל קומה מסחרית + 5 קומות מגורים, סה”כ  36 יח”ד .

מיקום: שינקין / אחד העם תל אביב
שטח (במ”ר): 7,000
היקף כספי (בש”ח): 13,000,000
ביצוע: 2000
יזם: משפ’ ברגר /עו”ד משה מטלון

בחזרה לעמוד הפרויקטים...