שבעת הכוכבים

השלב הראשון בשנים 1999-2000, בית דיור מוגן 130 יח”ד הכולל בריכת שחייה + ספא + מחלקה סיעודית .
השלב השני נבנה בשנת 2008 וכלל תוספת אגף חדש – הכוכב השמיני.

מיקום: הרצליה פיתוח
שטח (במ”ר): 22,000
היקף כספי (בש”ח): 41,000,000
ביצוע: 1999-2000 / 2008
יזם: בוכמן שרף – גבי ברון

בחזרה לעמוד הפרויקטים...