קוקה קולה

קו ייצור, משרדים ומרכז מבקרים עבור קוקה קולה במתחמה בבני-ברק.

מיקום: בני ברק
שטח (במ”ר): 4000
היקף כספי (בש”ח): 15,000,000
ביצוע: 2005
יזם: קוקה קולה / יהודה פורטה

בחזרה לעמוד הפרויקטים...