נייר חדרה

הקמת מבנה משרדים ומבנה לקו יצור נייר חדש. המבנה כולל 5 קומות משרדים בשטח כולל של 2,500 מ”ר. קומת מכונה בשטח של 7,250 מ”ר ואולם ייצור בשטח של 7,250 מ”ר. בפרויקט שולבו אלמנטים טרומיים במפתחים גדולים.

מיקום: חדרה
שטח (במ”ר): 17,000
היקף כספי (בש”ח): 45,000,000
ביצוע: 2008-2009
יזם: מפעלי נייר חדרה

בחזרה לעמוד הפרויקטים...