מרקורי HP1

מרקורי 1 הינו הנדבך הראשון בקרית הפיתוח של חברת מרקורי אינטאקטיב בע”מ שנבנה ביהוד. מבנה משרדים הכולל 8 קומות על קרקעיות , מבנה אודיטוריום בגג מעל 4 קומות חניון תת קרקעי.

מיקום: יהוד
שטח (במ”ר): 22,000
היקף כספי (בש”ח): 80,000,000
ביצוע: 1999
יזם: חב’ מרקורי אינטראקטיב

בחזרה לעמוד הפרויקטים...