מרכז מסחרי רמות

קניון, עבודות שלד וגמרים בשטחים ציבוריים. 2 קומות מסחר, 5 קומות חניון.

מיקום: רמות, ירושלים
שטח (במ”ר): 50,000
היקף כספי (בש”ח): 100,000,000
ביצוע: 2011
יזם: בית חדש בע”מ

בחזרה לעמוד הפרויקטים...