מיכלים פז בתי זיקוק

הקמת 4 מאצרות בטון למיכלי דלק בנפח של 70,000 מ”ק.

מיקום: אשדוד
שטח (במ”ר): לא רלוונטי
היקף כספי (בש”ח): 20,000,000
ביצוע: 2008-2009
יזם:

בחזרה לעמוד הפרויקטים...