אוניברסיטת בן גוריון-מבנה מכון לחקר המים

מכון לחקר המים הכולל מעבדות ומשרדים. המבנה מחופה אבן גלילית בשילוב אלמנטים אדריכלים עיצוביים איטלקיים של פח “קורטן”.

מיקום: שדה בוקר
שטח (במ”ר): 3,500
היקף כספי (בש”ח): 18,000,000
ביצוע: 2008
יזם: אוניברסיטת בן גוריון-סמנכ”ל בינוי – רוני לבני,  מח’ התקשרויות-ענת בונקר

בחזרה לעמוד הפרויקטים...