מאגר מים בטלמון

הקמת מאגר מים למקורות בנפח 3,800 מ”ק.

מיקום: טלמון
שטח (במ”ר): לא רלוונטי
היקף כספי (בש”ח): 4,000,000
ביצוע: 2008-2009
יזם: מפקח רונן צור

בחזרה לעמוד הפרויקטים...